توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

کیت های سرد

مرور کلی
DTPA
MDP
DMSA
RBC (sn++)
PYP
BRIDA
DMSA (V
MIBI
PHYTATE
EC
ECD
MAA
Sulfurcolloid
Antimony TS
OCTREOTIDE
OCTREOTATE
UBI
BOMBESIN
Ciprofloxacin
TRODAT

کیت رادیو دارو

کیت‌های رادیوداروئی

رادیوداروهای تنکنسیم-99 در مراکز درمانی هسته‌ای به عنوان عامل‌های تصویربرداری تشخیصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این رادیونوکلئید در بیش از 80 درصد روش‌های تشخیصی، از استفاده پرتکنتات برای جذب تیروئید گرفته تا به‌کارگیری از مشتقات اکترئتید  تنکنسیم-99 برای تصویربرداری تومورهای نورواندوکرین، به کار  می‌رود.

این محصولات عموماً از کیت‌هایی که در مراکز مجاز تولیدی تهیه می‌شوند؛ بدست می‌آیند.

یک کیت سرد، لیگاندی که تکنسیم-99 باید به آن اضافه گردد؛ تعداد کافی از عامل کاهنده، بافر، عامل‌های پایدارکننده و گیرنده‌ها را کنترل می‌کند. کیت‌های رادیودارویی بر اساس الزامات GMP و به شکل منجمد و خشک تهیه می‌شوند و عمر ماندگاری طولانی از چند ماه تا یک‌سال دارند. کیت‌های رادیودارویی می‌توانند در دمای اتاق انتقال یابند؛ اگرچه نگهداری آنها در یخچال و در دمای 2 تا 8 درجه‌سانتیگراد توصیه شده و در بیشتر موارد متضمن عمر ماندگاری بلندمدت می‌باشد.

شرکت پارس‌ایزوتوپ رادیوداروهای DTPA، DMSA، MDP، MIBI، Br-IDA، فیتات، DMSA(V)، EC، ECD، RBC(Sn+2)، MAA، کلوئید سولفور، کیت‌های آنیموان تری‌سولفید را تولید می‌کند و اخیراً تولید اکترئوتات، اکترئتید، سیپروفلوکساسین، بومبسین، UBI و ترودات را آغاز نموده‌است.کیت رادیو دارو