توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ
کاتالوگ محصولات صنعتی
تاریخ آپلود: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ [ pdf ][ دانلود رایگان ] 13.03 MB
کاتالوگ عمومی
تاریخ آپلود: ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ [ pdf ][ دانلود رایگان ] 3.58 MB
کاتالوگ کیت ها
تاریخ آپلود: ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ [ pdf ][ دانلود رایگان ] 1.01 MB