توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ
Industrial Catalogue 2
تاریخ آپلود: ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ [ pdf ][ دانلود رایگان ] 1.96 MB
کاتالوگ عمومی
تاریخ آپلود: ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ [ pdf ][ دانلود رایگان ] 3.58 MB
کاتالوگ کیت ها
تاریخ آپلود: ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ [ pdf ][ دانلود رایگان ] 1.01 MB