توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

کالیبراتور دز RAMS-88


 

کالیبراتور نوکلئید RAMS-88 کاربران را قادر می‌سازد که میزان اکتیویته رادیوایزوتوپ‌های رادیواکتیو را اندازه‌گیری کنند. از این رادیوایزوتوپ‌ها در روش‌های تشخیصی و درمانی پزشکی هسته‌ای و نیز در کاربردهای صنعتی استفاده می‌شود.

این وسیله به گونه‌ای طراحی شده که بتواند همه نیازهای مشتریان را در حیطه‌ی کاربردهای گوناگون پزشکی هسته‌ای محقق سازد. پنل صفحه‌کلید و صفحه‌نمایش به همراه کلیدهای مسطح آنها جهت لمس حسی و نیز تمیزکردن آسان هنگام آلودگی، طراحی شده‌اند. مقادیر اندازه‌گیری شده را می‌توان برحسب کوری و یا بکرل نمایش داد.

اتاقک یونیزاسیون تحت فشار و مناسب، قرین به 4П هندسه اندازه‌گیری دارد و توسط یک سیم اتصال 7/1 متری به نمایشگر متصل می‌گردد. نمایشگر به همراه یک رابط RS-232 در اختیار مصرف‌کننده قرار گرفته است.

 

مشخصات:

اطلاعات هسته‌ای:

تعداد 20 رادیونوکلئید در کتابخانه موجود است؛ به همراه 28 رادیونوکئید اضافی که کاربر می‌تواند اضافه نماید.

 
اتاقک یونیزاسیون:

ابعاد اتاقک: 5/17×32 سانتی‌متر

ابعاد مناسب: 5×20 سانتی‌متر

سطح انرژی: KeV 20 الی MeV 3 برای پرتو گاما، KeV 100 الی MeV  4

 

پرتو بتا

حجم موثر: 2 لیتر

 فشار: 5 بار

طول سیم: 7/1 متر

محدوده اکتیویته خودکار: حداکثر 370 گیگابکرل (1/0 میکروکوری)

رزولوشن: 01/0 مگابکرل (1/0 میکروکوری)

 

صفحه نمایشگر:

صفحه نمایش کریستالی مایع و ماتریکس نقطه‌ای، با وضوح 240×64 پیکسل

امکان خواندن مستقیم به کوری و بکرل

امکان تعیین نوع خواندن، انتخاب شده توسط کاربر و یا ثابت

قابلیت نمایش نام رادیونوکلئید (شناسه اتمی و عدد جرمی آن)، شماره کایبراسیون و کلیدهای میانبر.

 

برق‌سنج:

دقت: حداکثر 2%± خطا دارد.

خطی بودن: حداکثر 5/1%± خطا دارد.

قابلیت تکثیر: حداکثر 2%± در 24 ساعت، خطا دارد.

مودهای اندازه‌گیری: اکتیویته و جریان

اندازه‌گیری جریان: 10 فمتوآمپر الی 5/0 میکروآمپر و با رزولوشن 10 فمتوآمپر

زمان گرم شدن اولیه: 120 ثانیه

کالیبراتور دز RAMS-88