توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

چشمه‌های نقطه‌ای کبالت-60


چشمه‌های گاما

دانه‌های فلزی کبالت-60 را درکپسول‌های فولادی ضدزنگ جوش‌داده شده قرار می‌دهند. این چشمه در اکتیویته‌های نامی زیر موجود هستند:

 

اکتیویته نامی چشمههای موجود

MBq

mCi

3.7 - 370

0.1 - 10

3700 - 370

10 - 100

3700 - 11100

100 - 300

 

 

کاربرد:

 

کلید تعیین سطح

برای کاربردهای استاندارد، چشمه‌های با اکتیویته بسیار پایین قابل‌استفاده هستند. این نکته، استفاده از حفاظ کوچک با نواحی قابل کنترل کوچک را میسر می‌سازد.

 

استفاده از لوله‌های با حساسیت بالا باعث می‌شود اندازه‌گیری سطح ظرف‌های بزرگ و نیز لوله‌های با جداره ضخیم امکان‌پذیر گردد.

 

مزایا:

  • در ظرف‌های با ضخامت جدار بسیاربالا می‌توان از آن استفاده کرد.
  • می‌توان در ظرف‌های با قطر داخلی بزرگ و نیز اندازه‌گیری مسیرها از آن بهره جست.
چشمه‌های نقطه‌ای کبالت-60


چشمه‌های نقطه‌ای کبالت-60


چشمه‌های نقطه‌ای کبالت-60


چشمه‌های نقطه‌ای کبالت-60