توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

چشمه‌های میله ای کبالت-60


این چشمه میله‌ای شکل یک پهنه تابشی را بر روی تمام طول چشمه ایجاد می‌کند. چشمه‌های میله‌ای بهترین عملکرد را در اندازه‌گیری دارند و دارای بالاترین دقت و صحت می‌باشند.

 

اکتیویته نامی

MBq

mCi

37 - 3.7

1 - 0.1

111 - 37

3 - 1

111 - 370

3 - 10

3700- 370

100- 10

12950 - 3700

350 - 100

 

کاربرد چشمههای میلهای

وسیله اندازهگیری سطوح متغیر

به دلیل حساسیت بسیار بالای لوله و نیز حفاظت عالی آن در برابر تابش، تعویض چشمه گاما موجود تا آخر عمر مفیدش ضروری نخواهد بود.

در حقیقت، استفاده از لوله با حساسیت بالا موجب بالارفتن عمر کاری چشمه موجود خواهد شد؛ بنابراین استفاده از آن کاهش هزینه لازم برای تعویض و امحاء را به دنبال خواهد داشت.

مزایا:

  • حفاظ سازی نسبتاً کوچک و با وزن ناچیز برای آن قابل استفاده است.
  • چشمه‌های میله‌ای موجود در موارد زیاد کاربرد دارد.
  • میله با قیمت کمتر می‌تواند به جای چشمه گرانتر با هزینه بیشتر برای تعویض و یا امحاء، استفاده شود.
چشمه‌های میله ای کبالت-60


چشمه‌های میله ای کبالت-60