توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

Y-90 Hydroxyapatite


 

نام محصول

ایتریم-هیدروکسی آپاتیت

شکل داروئی

کلوئید سفید استریل‌شده برای تزریق داخل مفصلی

مشخصات

نام پزشکی

 هیدروکسی آپاتیت ایتریم-90

خلوص رادیونوکلئیدی

≥9/99%

خلوص رادیوشیمیایی

≥99%

pH

7/5-5/5

نیمه عمر

7/2 روز

تمرکز اکتیویته

222-185 MBq/ml

اکتیویته موجود

222-185 MBq

اکتیویته ویژه

5/6-6/4 MBq/mg(HA)

سایر اطلاعات

کاربرد درمانی

عامل درمانی برای معالجه روماتیسم مفصلی زانو کرونیک، هموفیلی یا مشکلات ارتوپدی

بسته‌بندی

بسته‌بندی نوع A

شرایط نگهداری

≤25°C

موجود بودن

به‌صورت هفتگی