توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

Y-90 Citrate


نام محصول

سیترات ایتریم-90

شکل داروئی

سوسپانسیون سفید استریل‌شده برای تزریق داخل مفصلی

مشخصات

نام پزشکی

 سیترات ایتریم-90

خلوص رادیونوکلئیدی

≥9/99%

خلوص رادیوشیمیایی

≥99%

pH

7/5-5/5

نیمه عمر

7/2 روز

تمرکز اکتیویته

222-185 MBq/ml

اکتیویته موجود

222-185 MBq

اکتیویته ویژه

5/6-6/4 MBq/mg(HA)

سایر اطلاعات

کاربرد درمانی

عامل درمانی برای معالجه روماتیسم مفصلی زانو کرونیک، هموفیلی یا مشکلات ارتوپدی

بسته‌بندی

بسته‌بندی نوع A

شرایط نگهداری

≤25°C

موجود بودن

به‌صورت هفتگی