توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

ید-131


نام: 

ید-131

فرمول شیمیایی:          

NaI

شکل ماده:   

محلول در بافر بی‌کربنات

نیمه عمر:              

02/8 روز

خلوص رادیونوکلئیدی:      

˃99%

تمرکز اکتیویته:

≥1 Ci/ml

pH:        

10-9

وضعیت نگهداری:              

در دمای اتاق

موجود بودن:        

به‌صورت هفتگی

بسته‌بندی:          

نوع A