توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

ساماریم-153


نام:

ساماریم-153

فرمول شیمیایی:

SmCl3

شکل ماده:   

محلول در 0.1 M HCl

نیمه عمر:              

94/1 روز

خلوص رادیونوکلئیدی:      

˃99%

تمرکز اکتیویته:

1600-600 mci/ml

pH:

7-6

وضعیت نگهداری:              

در دمای اتاق

موجود بودن:        

به‌صورت هفتگی

بسته‌بندی:          

نوع A