توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

رنیوم-186


نام:

رنیوم-186

فرمول شیمیایی:          

KReO4

شکل ماده:   

محلول

نیمه عمر:              

77/3 روز

خلوص رادیونوکلئیدی: 

˃99%

تمرکز اکتیویته:

50 mci/ml

pH:

7-6

وضعیت نگهداری:              

در دمای اتاق

موجود بودن:        

به‌صورت هفتگی

بسته‌بندی:          

نوع A